תוכן [ הסתר ]

כיום, נראה זה כמעט מובן מאליו לראות בישראל עובדים זרים: המספרים מדברים על עשרות אלפי עובדים זרים, המועסקים במקצועות שונים במשק. עם זאת, מעמדם של עובדים אלה בישראל עבר לא מעט תמורות במרוצת השנים, כשהשינוי המשמעותי ביותר היה עם חקיקת חוק העובדים הזרים בתחילת שנות ה-90. אנחנו נתייחס כאן לעיקרי החוק החשוב הזה.

עיקרי חוק העובדים הזרים

המטרה העיקרית של חוק העובדים הזרים (התשנ''א, 1991. הנוסח המלא נמצא באתר משרד הכלכלה) הייתה להגדיר את התנאים להעסקתו של עובד זר בישראל, וזאת על רקע מספרם ההולך וגובר אז. כצעד ראשון, מגדיר החוק את המונח עצמו – והוא "עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה".

הסעיפים הבאים בחוק מאגדים את התנאים השונים שנדרש המעביד לקיים על מנת שיוכל להעסיק עובד זר בישראל. חשוב להדגיש שהעסקת עובד זר ללא עמידה בתנאים אלה היא עבירה חמורה על החוק, שהשלכותיה האפשריות הן קנס כספי כבד עבור המעסיק, או אפילו מאסר מאחורי סורג ובריח. התנאים העיקריים שעליו לשמור הם:

  • קבלת אישור רפואי ממדינת המוצא של העובד, או לחילופין מאחד המוסדות הרפואיים של ישראל, וזאת כדי להבטיח כי העובד אינו נשא של נגיפי מחלות זיהומיות מסוגים שונים.
  • ניסוח הסכם עבודה כתוב בין שני הצדדים, וחתימתם עליו. החוזה יפרט את מהות המשרה, השכר המוצע לעובד, תנאיו הסוציאליים וכן הלאה. על החוזה להיות בשפה שהעובד הזר מבין, וכן נדרש לתרגם אותו לעברית.
  • חובתו של המעסיק היא לדאוג לביטוח רפואי לעובד, ובכלל זה סל השירותים וביטוח בריאות. המעסיק בהחלט רשאי לנכות ממשכורתו של העובד את אלה.
  • על המעסיק לדאוג למגורים הולמים לעובד משך כל תקופת ההעסקה שלו, ועד שבוע לאחר סיומה. כאשר אין באפשרותו לעשות זאת, עליו לשלם לעובד סכום כסף שיאפשר מגורים הולמים, סכום אותו הוא יכול לנכות מתלוש השכר שלו.
  • המעסיק נדרש להמציא ערובה בנקאית, שמבטיחה את קיום חובותיו כלפי אותו עובד, וכן לעמוד בתשלומי אגרה משך כל תקופת התעסוקה.
  • על המעסיק לדווח לממונה מטעמו של שר העבודה על עצם ההעסקה.

סוגיה מרכזית: היתר העבודה

על מנת להרחיב את הנקודות שהובאו מעלה, יש להדגיש כי תחילת עבודתו של העובד הזר יכולה להיעשות רק כאשר מתקבל לכך אישור, בכתבו, מטעמו של משרד הפנים. בנוסף על כך, כל היתר עבודה כולל בתוכו תנאים מסוימים, ספציפיים יותר, אשר על המעסיק לעמוד בהם משך כל תקופת התעסוקה.

סכום דמי ההיתר משתנה אחת לכמה שנים, ועומד, נכון לעת הנוכחית, על כ-20,000 ש''ח מדי שנה (סכום זה מתייחס לעובד אחד בלבד). במקרים מסוימים, באפשרות המעביד לבקש הנחה, או אפילו פטור מלא, על אשרה זו. כאשר העובד מסיים את עבודתו אצל המעסיק טרם תום החוזה, בין אם עקב החלפת משרה ובין אם עקב עזיבת מדינת ישראל, זכאי המעביד להחזר.

שנת 2010: התיקון

ראוי להדגיש שבשנת 2010 הוחלט על שינוי סעיפים מסוימים בחוק העובדים הזרים. הנקודות המרכזיות שעלו בו הן:

  • חלוקת האחריות על הטיפול בנושא בין משרד הפנים לבין משרד התמ''ת - משרד הפנים הוא שיעניק את ההיתרים בפועל, יפקח על תנאי ההיתר ועל ההעסקה ללא היתר. משרד התמ''ת יהיה אחראי על פיקוח על חוקי העבודה בהיבטם הפלילי. לשני המשרדים סמכויות חופפות בכל הנוגע לאכיפה פלילית של מעסיקים שלא יעמדו בתנאים שנדרשים מהם.
  • באחריותו של שר התמ"ת למנות גורם הממונה על הנושא של זכויות העובדים הזרים בעבודה.

את התיקון המלא לחוק ניתן לקרוא במסמך הבא, מתוך אתר הכנסת.

נושאים חשובים


זכויות עובד זר

בישראל מוגנות זכויות עובד זר כמו זכויות עובד רגיל, ולכן כל עובד זר המועסק בישראל (עם/ללא אשרת עבודה) זכאי למגוון זכויות.

לקריאה נוספת

היתר העסקה

אדם שאינו אזרח או תושב הארץ מוגדר בחוק כעובד זר, והעסקתו דורשת היתר העסקה לעובד זר הניתן על-ידי יחידות הסמך לעובדים זרים.

לקריאה נוספת

העסקת עובד זר לא חוקי

העסקת עובד זר באופן לא חוקי, בכל מדינה, יכולה לגרור צעדים קשים נגד המעסיק. גם בישראל, ישנן לא מעט תקנות נגד עניין זה, שיכולות להיות משמעותיות מאוד.

לקריאה נוספת

משטרת ההגירה

מינהלת ההגירה (הידועה גם בשם יחידת האכיפה לזרים) הוקמה בשנת 2002 מתוקף החלטת הממשלה, מאחר ובאותה תקופה הגיע מספר העובדים הזרים בארץ למעל 400,000.

לקריאה נוספת

הבהרה

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. אנו עושים ככל האפשר על מנת לשמור אותו מדוייק ומעודכן, אך בהחלט יתכנו כי חלק מן המידע לא יהיה עדכני או מדויק. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של עורך דין מוסמך או של איש מקצוע בעל הסמכה מתאימה. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק מכל סוג שהוא העשוי להגרם בעקבות שימוש במידע כלשהו המופיע באתר.

הבהרה

עובדים זרים

כל הזכויות שמורות © 2013-2024