אשרת עבודה בישראל לעובדים זרים

תוכן [ הסתר ]

אדם שאינו אזרח או תושב ישראל מוגדר בחוק כ"עובד זר", והעסקתו דורשת היתר העסקה לעובד זר הניתן בארץ על-ידי יחידות הסמך לעובדים זרים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שהן גם האחראיות על אכיפת הוראות חוק עובדים זרים (1991) וחוקי העבודה השונים החלים על המעביד. על מעבידים המבקשים להעסיק עובדים זרים לפנות אל יחידת הסמך הרלוונטית, ולהגיש בקשת היתר העסקה. היחידה תבצע הערכה של המסמכים והבקשות שהוגשו אליה, ותישלח את החלטתה בדואר. חל איסור חמור להעסיק עובד זר ללא אישור מאת הממונה על יחידת הסמך עובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

התרי העסקה ניתנים למעסיקים בתחומים שונים, כגון:

באם יוחלט כי המעביד זכאי להעסיק עובד זר, יהא על המעביד לפנות עם היתר להעסקת עובד זר אל משרדי מינהל האוכלוסין במשרד הפנים במקום מגוריו, לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונו להעסיק. עם אישור העסקת העובד על-ידי משרד הפנים, תוטבע בדרכונו של העובד אשרת ב/1 על שמו של המעסיק. יצוין כי אשרה זו ניתנת במקרים רבים, אם כי תנאיה שונים בהתאם לבקשה שהוגשה. לפירוט בנוגע לבקשות אשרת עבודה לישראל נפוצות ותנאיהם.

כללים עליהם יש לשמור

כאשר מעסיקים עובד זר, יש לשים לב לכמה כללים בסיסיים:

  • קיים איסור להעסיק עובדים זרים ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין.
  • קיים איסור להעסיק עובד זר מבלי שהוטבעה בדרכונו של העובד אשרת עבודה על שם המעסיק.
  • אין להעסיק עובד בענף אחר מזה שצוין בהיתר שקיבל.
  • חל איסור על המעסיק לנייד את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר.

עבירה על כללים אלו מהווה עבירה שעשויה להביא לביטול ההיתר, או אף לעונש קנס או מאסר.

אגרות והיטלים

הגשת בקשת העסקה לעובד זר (כולל בקשת הארכה) כרוכה בתשלום אגרת בקשה בסך 500 ש"ח בגין כל עובד זר אותו מבקשים להעסיק. יחיד המגיש בקשה להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי ישלם אגרה מופחתת בסך 250 ש"ח. מעביד שאינו קבלן כוח אדם יקבל פטור מתשלום אגרת היתר על עובדים זרים בענף הבניין. התשלום עבור ההיתר משולם ליחידת הסמך.

קבלת אשרת עבודה כרוכה בתשלום אגרה שנתית למשרד הפנים:

  • 4,000 ש"ח לשנה לעובד.
  • 1,000 ש"ח לשנה לעובד בחקלאות.
  • פטור מלא לעובד המועסק על ידי יחיד במתן טיפול סיעודי.

מעסיק של עובד זר חייב בתשלום היטל מיוחד בסך 8% משכרו של העובד. את ההיטל יש לשלם מידי חודש לפקיד השומה. מעסיקו של עובד בסיעוד פטור מתשלום היטל זה.

אין המעביד רשאי לנכות משכרו של העובד הזר במישרים או בעקיפין את סכומי ההיטלים והאגרות השונים, מאחר וסכומים אלו מוטלים על המעביד בלבד.

עובדים זרים בבניין

בעקבות הנהגת שיטת העסקה חדשה בענף הבנין, קבלן בנין הרשום בפנקס קבלני הבנין רשאי להעסיק עובד זר כ"מעסיק בפועל" ללא צורך בהיתר פרטני, בתנאי שההעסקה היא באמצעות אחד מכ-40 קבלני כוח אדם בעלי היתרים מיוחדים להעסקת עובדים זרים בענף הבנין.

נושאים חשובים


זכויות עובד זר

בישראל מוגנות זכויות עובד זר כמו זכויות עובד רגיל, ולכן כל עובד זר המועסק בישראל (עם/ללא אשרת עבודה) זכאי למגוון זכויות.

לקריאה נוספת

היתר העסקה

אדם שאינו אזרח או תושב הארץ מוגדר בחוק כעובד זר, והעסקתו דורשת היתר העסקה לעובד זר הניתן על-ידי יחידות הסמך לעובדים זרים.

לקריאה נוספת

העסקת עובד זר לא חוקי

העסקת עובד זר באופן לא חוקי, בכל מדינה, יכולה לגרור צעדים קשים נגד המעסיק. גם בישראל, ישנן לא מעט תקנות נגד עניין זה, שיכולות להיות משמעותיות מאוד.

לקריאה נוספת

משטרת ההגירה

מינהלת ההגירה (הידועה גם בשם יחידת האכיפה לזרים) הוקמה בשנת 2002 מתוקף החלטת הממשלה, מאחר ובאותה תקופה הגיע מספר העובדים הזרים בארץ למעל 400,000.

לקריאה נוספת

הבהרה

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. אנו עושים ככל האפשר על מנת לשמור אותו מדוייק ומעודכן, אך בהחלט יתכנו כי חלק מן המידע לא יהיה עדכני או מדויק. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של עורך דין מוסמך או של איש מקצוע בעל הסמכה מתאימה. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק מכל סוג שהוא העשוי להגרם בעקבות שימוש במידע כלשהו המופיע באתר.

הבהרה

עובדים זרים

כל הזכויות שמורות © 2013-2024