תוכן [ הסתר ]

עובדים זרים, כמו עובדים ישראליים, הינם זכאים לפוליסת ביטוח בריאות בסיסית מטעם מעסיקם. פוליסת הביטוח מגיעה לכלל העובדים הזרים בישראל, בין אם הם מועסקים בארץ בצורה חוקית ובין אם לאו.

במדריך הבא, תוכלו לקבל מידע מקיף בתחום ביטוח הבריאות לעובדים זרים.

ביטוח בריאות לעובדים זרים

כיוון שעובדים זרים אינם נמצאים במעמד של אזרחי מדינת ישראל, אין הם נהנים מזכויות ביטוח הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. עם זאת, כחלק ממארג זכויות העובד הזר, הם זכאים לביטוח בריאות מצד המעסיק, העומדת בתנאי הצו למתן שירותים רפואיים לעובדים זרים.

מהי חבות המעסיק?

חובת המעסיק לדאוג להסדרת פוליסת ביטוח הבריאות עבור כל עובד זר המועסק אצלו, בהתאם לתנאי הקבועים בחוק. יחד עם זאת, רשאי המעסיק לנכות ממשכורתו החודשית של העובד הזר עד שליש מעלות סכום פרמיית הביטוח, כלומר, לא יותר ממאה שקלים בחודש.

אילו סנקציות יופעלו על מעביד שלא מבטח את עובדיו?

חובתו של כל מעסיק בארץ, לבטח את עובדיו הזרים בפוליסת ביטוח בריאות, בין אם יש בידם ויזת עבודה חוקית ובין אם לאו. מעסיק אשר לא יבטח את עובדיו בביטוח בריאות תקני, העומד בדרישות הצו למתן שירותים רפואיים לעובדים זרים, יהיה צפוי לקנסות ולעונשים בגין עבירה פלילית, לרבות: תקופת מאסר של חצי שנה או קנס של 77,200 ₪ ותוספת של 3,880 ₪ בעבור כל יום נוסף, שאין לעובד הזר פוליסת ביטוח תקפה.

מהו היקף ביטוח בריאות לעובד זר?

פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסית של העובדים הזרים, כוללת את הכיסויים הרפואיים הבאים:

ניתוחים, רפואה ראשונית (רופא משפחה), קבלת מרשמי תרופות, ביקור אצל רופאים מומחים, ביקור בבתי חולים וחדר מיון, בדיקות אבחוניות, שירותי המוקד הרפואי הטלפוני, אבחון, בדיקות מעבדה, חיסונים, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הליכון, צילום ריאות, כסא גלגלים, בדיקות הדמיה, בדיקות מנטו, ניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז, CT, רפואת שיניים (עזרה ראשונה), פינוי באמבולנס, בריאות האישה, ביטוח נכות, העברת גופה במקרי מוות, ביטוח למקרה מוות, ועוד (בהתאם לסעיפים המצוינים בפוליסה).

מה לא נכלל בפוליסת ביטוח הבריאות לעובדים זרים?

הסעיפים הביטוחיים אשר אינם כלולים בפוליסת ביטוח הבריאות הבסיסית של העובדים הזרים הם הבאים:

תאונות דרכים, לידה, תאונות עבודה (סעיפים החורגים מן הנקוב בפוליסה), שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, מצב מחלתי קיים, שרותי סיעודאשפוז או טיפול באין אונות, טיפולי פוריות ובעיות בתפקוד המיני.

כיצד מנפיקים תעודת ביטוח בריאות לעובד זר?

בכדי להנפיק פוליסת בריאות עבור עובד זר, על המעסיק של העובד הזר לדאוג לכך שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות (הכתוב בשפת העובד הזר) המכיל שאלון רפואי. עם שליחת טפסי ההצטרפות אל חברת ביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד הזר. כאשר חשוב לציין, שבשונה מפוליסת ביטוח סיעודי, חיים או מנהלים, אין דרישה לתקופת אכשרה והכיסוי הביטוחי תקף כבר עם העברת התשלום לפוליסה והנפקתה. יחד עם זאת, פוליסת ביטוח הבריאות המיועדת לעובדים הזרים הינה תקפה לתקופה של שנה בלבד, ולפיכך יש להתחיל בהליך החידוש כשלושה חודשים לפני גמר הפוליסה.

כיצד מקבלים שירות?

עובדים זרים הזקוקים להפעיל את פוליסת ביטוח הבריאות שלהם ולקבל שירותים רפואיים, רשאים לפנות אל רופאי סניף קופת החולים אליו הם משתייכים, אל רופאי שירותי מר"מ וכן במקרים דחופים, יש באפשרותם לקבל שירות ביקור בית על ידי רופא, באמצעות פנייה אל המוקד הרפואי. מעבר לכך, מבוטחי ביטוח בריאות פרטי, הינם זכאים לקבל שירותי רפואה במרפאות פרטיות ברחבי הארץ.

מי רשאי לבטח עובדים זרים בביטוח בריאות?

גורמים שיש בידם להנפיק פוליסות ביטוח בריאות עבור עובדים זרים הם חברות ביטוח או סוכן ביטוח בריאות, הממלאים אחר הוראות המפקח על הביטוח ונמצאים תחת פיקוחו.

מהו תעריף פוליסת ביטוח הבריאות לעובדים זרים?

עלות פוליסת ביטוח הבריאות של עובדים זרים נעה בין 80 ל – 200 שקלים, תלוי בהיקף ובתוספות הפוליסה הנרכשת.

לסיכומו של עניין, כל עובד זר המועסק בישראל, זכאי להיות מבוטח בפוליסת ביטוח בריאות תקנית מטעם מעסיקו.

נושאים חשובים


זכויות עובד זר

בישראל מוגנות זכויות עובד זר כמו זכויות עובד רגיל, ולכן כל עובד זר המועסק בישראל (עם/ללא אשרת עבודה) זכאי למגוון זכויות.

לקריאה נוספת

היתר העסקה

אדם שאינו אזרח או תושב הארץ מוגדר בחוק כעובד זר, והעסקתו דורשת היתר העסקה לעובד זר הניתן על-ידי יחידות הסמך לעובדים זרים.

לקריאה נוספת

העסקת עובד זר לא חוקי

העסקת עובד זר באופן לא חוקי, בכל מדינה, יכולה לגרור צעדים קשים נגד המעסיק. גם בישראל, ישנן לא מעט תקנות נגד עניין זה, שיכולות להיות משמעותיות מאוד.

לקריאה נוספת

משטרת ההגירה

מינהלת ההגירה (הידועה גם בשם יחידת האכיפה לזרים) הוקמה בשנת 2002 מתוקף החלטת הממשלה, מאחר ובאותה תקופה הגיע מספר העובדים הזרים בארץ למעל 400,000.

לקריאה נוספת

הבהרה

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. אנו עושים ככל האפשר על מנת לשמור אותו מדוייק ומעודכן, אך בהחלט יתכנו כי חלק מן המידע לא יהיה עדכני או מדויק. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של עורך דין מוסמך או של איש מקצוע בעל הסמכה מתאימה. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק מכל סוג שהוא העשוי להגרם בעקבות שימוש במידע כלשהו המופיע באתר.

הבהרה

עובדים זרים

כל הזכויות שמורות © 2013-2024