הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
תאונות עבודה

תאונות עבודה

על משפט העבודה בישראל, נפגעי תאונות עבודה, שהם עובדים זרים, זכאים לקבל את מלוא הזכויות והפיצויים המגיעים לעובדים אזרחי ישראל. במאמר הבא, תוכלו לקבל מידע מקיף אודות סל הזכויות של נפגעי תאונות עבודה בישראל. זקוקים לייעוץ נוסף? ניתן לפנות לעורך דין אדליה סולברג המתמחה בהשגת פיצויים לנפגעי כתוצאה מתאונות בעבודה.

מהי תאונת עבודה?

לפי הגדרת החוק, תאונת עבודה היא אירוע בו נפגע עובד באחת מן הסיטואציות הבאות: פגיעה אשר אירעה במהלך או כתוצאה מעבודתו של העובד במקום עבודתו, פגיעה אשר אירעה בדרך אל העבודה או ביציאה ממנה הביתה, תאונת דרכים שאירעה במסגרת שעות העבודה וכן מחלה או נזקי גוף שהתפתחו בעקבות שימוש או חשיפה לחומרים כימיים מסוכנים במהלך העבודה.

על חשיבות פוליסת ביטוח בריאות וביטוח לאומי לעובדים זרים

על פי החוק, דין זכויות נפגעי תאונות העבודה הישראליים הינו כדין זכויות נפגעי תאונות העבודה הזרים. לפיכך, העסקת עובד זר בישראל מחייבת את המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חודשיים, אשר יבטיחו כי במהלך תאונת עבודה, העובד הזר יוכל לקבל את מלוא זכויותיו הרפואיות, הביטוחיות והכלכליות המגיעות לו, על פי חוק.

לשם אכיפת התחמקות המעסיקים מהעברת דמי הביטוח הלאומי והביטוח הרפואי החודשיים, התנתה רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים את קבלת אישור העסקת עובדים זרים בישראל ברכישת פוליסת בריאות לעובד הזר.

מהם דמי פגיעה?

עובדים, אשר הוכרו כנפגעי תאונות עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי, יהיו זכאים לקבל דמי פגיעה לתקופה של מספר חודשים, במידה ובעקבות תאונת העבודה נמצאו כבלתי כשירים לעבודה.

בסיום תקופת הזכאות הראשונית, במידה ונפגע תאונת העבודה עדיין ימצא כבלתי כשיר לעבודה, יש באפשרותו לפנות לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי שתבחן את מצבו הרפואי ותקבע לו נכות זמנית או קבועה, אשר תקנה לו הטבות סיעודיות וכלכליות רבות מטעם המדינה.

האם נפגעי תאונות עבודה זרים זכאים לקבל דמי פגיעה?

עובדים זרים אשר נפגעו במהלך תאונת עבודה, הינם זכאים לקבל דמי פגיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי, בדיוק כשם בעובד ישראלי שנפגע במהלך תאונת עבודה, זכאי לקבל דמי פגיעה. אולם, יחד עם זאת, חשוב לזכור כי אחוז ניכר משכרו של העובד הזר איננו נכלל בתלוש המשכורת ומוגדר כדמי אש"ל, עובדה העשויה לפגוע בגובה דמי הפגיעה המגיעים לעובד הזר.

מהו גובה דמי הפגיעה להם זכאים עובדים זרים?

לפי חוק זכויות נפגעי תאונות עבודה, דמי הפגיעה היומיים להם זכאים עובדים זרים הם 72% אחוז מגובה שכרו הבסיסי של העובד, כאשר בעבור יום הפגיעה, על המעביד לשלם לעובד את מלוא השכר ואילו ביומיים הראשונים לאחר תאונת העבודה זכאי העובד לתשלום דמי הפגיעה, רק במידה ומעבר ליום הפגיעה לא היה מסוגל לעבוד למשך 12 יום.

מהי התקופה המקסימאלית שבגינה ניתן לקבל דמי פגיעה?

באופן עקרוני, התקופה המקסימאלית לקבלת דמי פגיעה בגין תאונות עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי היא 13 שבועות מיום התאונה. מעבר לתקופה זו, נפגעי תאונות עבודה, אשר איבדו את כושר עבודתם לצמיתות בגין נכות, רשאים להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות ולעבור וועדה רפואית, אשר תקבע את אחוזי הנכות שלו ואת גובה הקצבה לה הוא זכאי.

תביעות תאונות עבודה

בעת הגשת תביעה בגין תאונת עבודה על העובד להוכיח, לא רק כי נגרמו לו נזקי גוף בעקבות התאונה אלא כי הוא נפגע כתוצאה מעבודתו ובמסגרת עבודתו ולכן על המעסיק לפצותו. עליו להוכיח כי תאונת העבודה אירעה בשל רשלנותו של המעסיק והפרת פקודת הנזיקין. את התביעה יש להגיש לחברת הביטוח שמבטחת את המעסיק או בהיעדר ביטוח תאונות עליו לתבוע אישית את מעסיקו.

לסיכומו של עניין, עובדים זרים אשר נפגעו במהלך תאונות עבודה, זכאים לקבל את מלוא הפיצויים והזכויות מהמוסד לביטוח לאומי.

למידע משלים בקרו באתר המוסד לביטוח לאומי, המספק מידע חיוני נוסף אודות ביטוח נפגעי עבודה והזכאות לקצבה או מענק כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

שתף תוכן זה עם חבריך!