הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
מי יטפל במטפל?

מי יטפל במטפל?

כאשר הקשיש נמצא בביתו נטל הטיפול בו ואחריות למצבו הכולל היא בדרך כלל על בני המשפחה. גם כאשר אנו מאצילים את הטיפול בקשיש לידי מטפלים או עובדים זרים עדיין האחריות הכוללת היא על בני המשפחה.

הנטל על בני המשפחה המטפלים בקשישים, גם אם הם עצמאיים בתפקודם הוא גדול, כל שכן אם מצבו הקוגניטיבי והתפקודי של הקשיש הוא ירוד.

למרבית הצער במקרים לא מעטים דווקא המטפלים קורסים תחת העומס דבר שכמובן לא תורם לאיכות חיי הקשיש לו הם דואגים. מסיבה זו יש לנהל בתבונה את הטיפול בקשיש ולהקדיש תכנון ומחשבה למצבם ולרווחתם של המטפלים בקשיש - בן/בת הזוג, ילדים, המשפחה ככלל, המטפלים הסיעודיים וכו.

בדומה לתוכניות שונות המפרטות הטיפול בקשיש חובה להכין תוכנית אשר מטרתה הקלת העומס על המטפלים. תוכנית שכזו עשוייה לכלול חופשות – נופשונים הן למטפל הסיעודי ואו לקרוב המטפל.

חשוב שבן המשפחה יתפנה לעסוק גם בתחומי ענין אחרים, ולא רק הטיפול בהוריו. חייב להמצא איזון אופטימאלי בין האילוצים השונים, איזון טוב הוא כזה שיבטיח טיפול מירבי בקשיש כמו גם שמירת בריאותם ואיכות חייהם של אלו הדואגים לו.

שתף תוכן זה עם חבריך!