הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
זכויות עובד זר

זכויות עובד זר

עוד על זכויות עובד זר:

- זכויותיו של עובד זר סיעודי
- תיקון לחוק הביטוח הלאומי

בישראל מוגנות זכויות עובד זר כמו זכויות עובד רגיל, ולכן כל עובד זר המועסק בישראל (עם/ללא אשרת עבודה) זכאי לכל הזכויות הבאות:

הגדרות שכר

 • שכר מינימום - עובד זר זכאי לקבל שכר מינימום למשרה מלאה (186 שעות בחודש) בסך 3,710 ש"ח, או לחילופין שכר מינימום לשעה בסך 19.95 ש"ח.
 • מועד קבלת השכר - קבלת תשלום שכר לא יאוחר מה-9 לחודש (עבור החודש הקודם).
 • שעות נוספות - שעה נוספת היא כל שעה לאחר 8 שעות עבודה ביום. שעות נוספות מחשבים לפי מספר השעות באותו יום (ולא מקזזים בשעות עבודה בימים אחרים). תשלום: שעתיים ראשונות - 125% (24.9 ₪ לשעה), כל שעה מעבר לשעתיים הראשונות - 150% (29.9 ₪ לשעה).
 • דמי הבראה - עובד שהשלים שנת עבודה, זכאי ל- 5 ימי הבראה בתעריף של 318 ₪ ליום. בשנה שנייה ושלישית - 6 ימים, רביעית עד עשירית - 7 ימים.
 • תשלום עבור ימי מחלה - עובד שחלה ונעדר מהעבודה - המעסיק חייב בתשלום שכר כנגד הצגת אישור רפואי. יום ראשון לא משולם. השני והשלישי, 37.5% מהשכר היומי. מהיום הרביעי ואילך, 75% מהשכר היומי. עובד מתחיל לצבור ימי מחלה מיום תחילת עבודתו: יום וחצי לכל חודש עבודה עד למקסימום של 90 ימים.
 • לידה - עובדת שילדה זכאית לקבל מביטוח לאומי כיסוי הוצאות אשפוז ומענק לידה חד פעמי.

פיטורין

 • פיצויי פיטורין - לאחר השלמת שנת עבודה העובד זכאי לפיצוים אם פוטר או שעבודתו הופסקה בשל: פטירת המעסיק/ מעבר המעסיק לבית אבות; אי חידוש הויזה; הרעה בתנאי עבודה (לדוגמא אי תשלום שכר) ; מצב בריאותי של העובד; לידה ועוד. מועד תשלום: עם הפסקת יחסי העבודה. הפיצויים מחושבים לפי שכר לחודש (לעובדי סיעוד: כולל דמי כיס) ובלבד שלא יפחת משכר מינימום (3710 ₪) X מספר שנות העבודה (כולל חלקיות שנה).
 • הודעה מוקדמת על פיטורין - במידה והעובד מעוניין להתפטר , או שהמעביד מעוניין לפטר את העובד, עליהם לתת הודעה מוקדמת בכתב בהתאם לזמן העסקת העובד: במהלך ששת החודשים הראשונים יום אחד לכל חודש, חודש שביעי עד שנה 6 ימים + 2.5 ימים לכל חודש, ולאחר שנה חודש אחד.
 • הריון - אסור לפטר עובדת בהריון, שעבדה מעל 6 חודשים.

ימי מנוחה וימי חופשה

 • יום מנוחה שבועי - 36 שעות רצופות הכוללות את יום המנוחה של העובד על פי דתו. אם עבד ביום המנוחה זכאי ל- 150% משכר יום עבודה (מינימום- 239 ש"ח) ובנוסף, ליום מנוחה חלופי.
 • ימי חג - עובד זר זכאי לקבל תשעה ימי חופשת חג בשנה על-פי דתו, אם אלו לא חלו במהלך יום המנוחה השבועי שלו. עובד שיצא לחופשת חג יקבל עבור אותם ימים שכר כרגיל. במידה ועובד עבד במהלך חג, הוא זכאי לקבל תוספת שכר של 150%, ובנוסף לקבל יום מנוחה חלופי.
 • לידה - עובדת שילדה זכאית לקבל מביטוח לאומי כיסוי הוצאות אשפוז, מענק לידה חד פעמי וחופשת לידה בת 3 חודשים בתשלום.

ניכויים מהשכר

הניכויים המירביים המותרים משכרו של עובד זר הינם:

 • ביטוח בריאות - עד מחצית הסכום ששלם המעסיק ולא יותר מ - 103 ₪ לחודש.
 • ביטוח לאומי - המעביד רשאי לנכות % 0.04 בלבד משכר העובד
 • חשמל ומים - 65 ₪ לחודש.

ניכוי עבור מגורים

זכויות עובד זר כוללות זכות לקבל מגורים הולמים הכוללים מיטה ומקום בארון בגדים לחפצים האישיים. בעבור מגורים אלו יכול המעסיק לקזז משכרו של העובד הזר את הסכומים הבאים:

 • ירושלים 155 ש"ח
 • תל אביב 177 ש"ח
 • חיפה 117 ש"ח
 • אזור המרכז 117 ש"ח
 • דרום 104 ש"ח
 • צפון 96 ש"ח

אם המגורים אינם בבעלות המעסיק, אז הסכום המותר לקיזוז הוא כפול מן הסכום.

דמי תיווך

הסכום המקסימאלי שמותר לחברת כוח האדם לגבות מהעובד - 3050 ₪, הוא כולל את הסכומים ששילם העובד בארצו למתווכים, אך לא את מחיר כרטיס הטיסה). לחברות כוח אדם אסור לגבות תשלום עבור איתור מעסיק לעובד, שכבר נמצא בישראל.

הערה: הנתונים המופיעים בדף זה נכונים ל-1 באפריל, 2007.

שתף תוכן זה עם חבריך!