הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
זכאות לעובד זר

זכאות לעובד זר

אדם המוגדר בתור מטופל סיעודי, המתגורר בקהילה ולא במוסד סיעודי או בבית-אבות המספק שירותי סיעוד, יכול לקבל זכאות לעובד זר במידה והוא עונה על מספר תנאים בהתאם לקבוצת הגיל שלו.

אישה מגיל 60 / גבר מגיל 65

על מנת לקבוע זכאות עבור מטופל סיעודי בגיל מבוגר נערכת בדיקה בשם מבחן תלות, במהלכו נבדקת תלותו של אדם בזולת במהלך חיי היומיום שלו.

  • במידה והקשיש צבר 4.5 נקודות במהלך מבחן ADL.
  • במידה והקשיש צבר 4 נקודות במהלך מבחן תלות, ובנוסף צבר נקודה נוספת.
  • מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות מבחן תלות.

באופן עקרוני, קשיש המתגורר במוסד כגון בית חולים, בית אבות, מרכז שיקום או מרכז החלמה לא יוכל לקבל אישור להעסיק עובד זר. היוצאים מן הכלל הם:

  • קשיש המתגורר במסגרת דיור מוגן או בית אבות אשר לא ניתנים בו שירותי סיעוד.
  • קשיש אשר נמצא באשפוז יום זכאי להיתר העסקה במידה ויעמוד בתנאי הזכאות הרגילים.
  • אם שני בני זוג המתגוררים יחדיו עומדים בתנאי הזכאות כל אחד בנפרד, שניהם יהיו זכאים להיתר העסקה. לעובד זר – כלומר יוכלו להעסיק שני עובדי סיעוד זרים.

אישה בגיל 18-60 / גבר בגיל 18-65

למטופל נקבעה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.

קטין

במידה והקטין נמצא זכאי לקבל קצבת ילד נכה של המוסד לביטוח לאומי, ובמקביל מתקיימת אחת הנסיבות הבאות:

  • הילד נמצא במסגרת לימודית המותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  • הילד זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, הוא זקוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום מחמת נכותו, ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית.
  • מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות המצריכות טיפול יומיומי צמוד וממושך בילד בביתו.

נכה פעולות איבה / נכה צה"ל

למטופל נקבעה זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, הקובע כי הוא זכאי ל-17 שעות ליווי לפחות.

נכה עבודה

המטופל מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי".

שתף תוכן זה עם חבריך!