הנך נמצא כאן:

הקצאת מכסה לעובדים פלסטינים – איך זה עובד?

אם אתם עוסקים כקבלני בניין, הרשומים ברשם הקבלנים וזקוקים לעובדים, דעו כי הנכם אתם יכולים להגיש בקשה להקצאת מכסה לעובדים פלסטינים בישראל. הבקשה תופנה ללשכת השירות למעסיקים באזור בו אתם רשומים. איך זה עובד בדיוק? להלן מדריך מיוחד שלב אחרי שלב:

איך מגישים את הבקשה?

ראשית עליכם למלא שני טפסים חשובים, אותם ניתן למצוא בקלות באינטרנט באתר רשות האוכלוסין וההגירה – טופס ראשון הינו "טופס בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין" והטופס השני הוא למעשה קובץ אקסל ובו שני חלקים מבנה הרשומה המעסיק, מגיש הבקשה ואישור על מחזור כספי ומבנה הרשומה לכל פרויקט (כאשר ניתן לרשום עד 7 פרויקטים).

שימו לב! על מנת שהבקשה שלכם תוכל להיקלט ותוגש לבחינת הוועדה, באחריותכם, כמעסיקים, למלא את הקובץ על פי ההנחיות המפורטות והמדויקות המתייחסות להגשת בקשה להקצאת מכסה להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין. באשר לרישום בקובץ האקסל, גם כאן לשכת שירות למעסיקים באה לעזרתכם, והיא מציעה רשימת ישובים מקוונת ומלאה לפי א׳-ב׳, ממנה עליכם לבחור את שם הישוב בו מתקיים הפרויקט שלכם.

בנוסף עליכם לצרף לבקשה הצהרה על מחזור כספי:

  • כאשר המבקש הוא עוסק מורשה או מבקש יחיד – עליו לפעול על פי נספח ב׳ הנכלל בטופס הבקשה ולהגיש טופס הצהרה על מחזור כספי לשנתיים הקודמות, כשהוא חתום ומאושר על ידי יועץ מס או רואה חשבון.
  • כאשר המבקש הוא חברה – עליה לפעול על פי נספח ג׳ הנכלל בטופס הבקשה ועליה להגיש טופס הצהרה על מחזור כספי לשנתיים הקודמות, חתום ומאושר על ידי רואה חשבון.

בנוסף, יש לצרף לבקשה צילום של רישיון קבלנים בתוקף. את כל המסמכים הללו אפשר לשלוח ישירות למייל של לשכת שירות למעסיקים באזור שלכם.

זכויות העובדים הפלסטינים

לתושבים פלסטינים המועסקים בארץ ובידיהם היתר תעסוקה, מגיעות זכויות עובדים מהן נהנים העובדים הישראלים, כולל זכויות הנובעות מכוחם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים בענף בו הם עובדים, וכן גם תנאים סוציאליים, כמו:

  1. דמי מחלה
  2. חופשה ועבודה בחגים (כמו החגים המוסלמיים חג הקורבן, רמדאן, חג סיום צום הרמדאן או חג הולדת הנביא מוחמד; או החגים הנוצרים כמו חג המולד וראש השנה האזרחית).
  3. ביטוח פנסיוני
  4. הסעת עובדים והחזר הוצאות נסיעה
  5. ביטוח רפואי
  6. מגורים הולמים לבעלי היתרי לינה בישראל

האפשרות להגיש בקשה להקצאת מכסה לעובדים פלסטינים, ניתנת אמנם כשירות ללא עלות, אבל כדי להבטיח שההתנהלות תהיה חלקה וללא בעיות, ושעובדי הבניין הנדרשים לכם אכן יתייצבו בזמן בפרויקט הבנייה שלכם, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום זה. הקצאת מכסה לעובדים פלסטינים אמורה לשפר את אופן ההעסקה של עובדים אלה ולסייע בכך גם לעובדים וגם לקבלנים, ובו בזמן להפחית את ההליך הבירוקרטי המסורבל שמשפיע מצדו על ייקור עלויות הבנייה.

זקוקים לסיוע בקבלת היתרים לעובדים פלסטינים? לחצו כאן.

* מאמר זה מתמקד בעובדי בניין אבל היתרים אלה אפשריים גם לעובדים בענף המסעדנות, בענף המלונאות ובענף התעשייה והשירותים בישראל.

שתף תוכן זה עם חבריך!