הנך נמצא כאן:

העסקת עובדים זרים בסיעוד - מדריך

חולה סיעודי הוא מי שלא יכול לבצע פעולות יום-יומיות וזקוק לסיוע ואף להשגחה על מנת לקיים אורח חיים מכבד. העסקת עובדים זרים לטובת חולים סיעודיים ניתנת כחלק מהשירות של המדינה והמוסד לביטוח לאומי, באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. על מנת להיות מוכרים כחולים סיעודיים ולקבל את הזכאות להעסקת עובד זר יש לעמוד במספר תנאים הכוללים מבחן תלות.

מי זכאי להעסיק עובדים זרים בסיעוד ?

זכאות להעסקת עובדים זרים בסיעוד ניתנת בראש ובראשונה לתושבי ישראל בגיל פרישה (67 לגברים ו-62 לנשים). כמו כן, יש צורך בהערכת הכנסה, שכן ניתן להניח שאדם הנמצא במצב כלכלי מצוין יוכל להעסיק עובד זר מכספו ללא צורך במימון של המדינה. בנוסף, יש צורך לעבור מבחן תלות שייקבע האם האדם הינו סיעודי וזקוק לסיוע לצורך ביצוע של פעולות יום-יומיות, כפי שיפורט בהמשך. עם זאת, חולה סיעודי אשר שוהה במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בית חולים גריאטרי או מוסד בו רוב ההוצאות ממומנות על ידי גוף ציבורי – לא יהא זכאי להעסקה של עובד זר. לעומת זאת אדם סיעודי המתגורר בדיור מוגן כן יהיה זכאי.

כיצד מגישים בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד?

את הבקשה להעסקה של עובד זר סיעודי יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה השייכת למשרד הפנים. לצורך זאת ניתן להסתייע בעובדת סוציאלית מטעם לשכה פרטית להבאה. הוועדה המייעצת לרשות האוכלוסין תוכל לבקש מכם להמציא תוצאות של בדיקות רפואיות כאלה ואחרות וחוות דעת רפואיות וכן מסמכים נוספים אשר יכולים להיות רלוונטיים לעצם הדיון בבקשה. כאמור, אישור הבקשה תלוי בתוצאות מבחן התלות שעורך ביטוח לאומי, ותוצאות אלה ימסרו לרשות האוכלוסין וההגירה באופן ישיר על ידו ללא שתצטרכו לצרפן למסמכים.

מהו מבחן תלות המזכה בסיוע סיעודי?

מבחן תלות הוא המבחן המשמעותי ביותר כשרוצים לקבל זכאות לסיוע סיעודי על ידי עובד זר. המבחן נערך על ידי איש מקצוע מטעם המוסד לביטוח לאומי – אח/ות או פיזיותרפיסט/ית בביתו של בן המשפחה. הערכת התלות תבדוק את רמת התפקוד היום-יומית בפעולות הבאות: אכילה, רחצה, יכולת להתלבש, שליטה על סוגרים וניידות. כמו כן, תתקיים הערכה הנוגעת לפגיעות קוגניטיביות שונות הדורשות השגחה, כדוגמת אלצהיימר. חשוב לדעת כי המבחן אינו בודק האם לאדם יש מחלה כזו או אחרת אלא מתמקד בתפקודו של האדם בין כותלי ביתו. במקרים הבאים ניתן יהיה לקבל זכאות לסיוע סיעודי ללא צורך במבחן תלות: אדם מעל גיל 90, אדם עיוור המתגורר לבדו, אדם הסובל מאי-ספיקת כליות ומטופל בדיאליזה.

כיצד מאריכים היתר קיים?

אם אתם זכאים להיתר להעסקת עובדים זרים אך תוקפו של ההיתר עומד לפוג, יתקיים בעניינכם דיון ובמידת הצורך תיערך לכם בדיקה נוספת. במידה ונמצאתם זכאים לעזרה סיעודית לצמיתות או שגילכם הוא מעל 85, ההיתר יוארך באופן אוטומטי ללא קיום של דיון וזאת בתנאי שלא עברתם למסגרת סיעודית כלשהי המספקת טיפול סיעודי כחלק משירותיה.

איך מאתרים עובדים זרים?

עובדים זרים ניתן לאתר באחת משלוש האפשרויות הבאות:

  1. פנייה ללשכות פרטיות בעלות רישיון והיתר מרשות האוכלוסין וההגירה להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד;
  2. פנייה לחברת סיעוד שאמנם לא עוסקת בהבאה והשמה של עובדים זרים אך יש ביכולתה לקשר ללשכה פרטית;
  3. איתור עובד זר באופן עצמאי, במידה וזה סיום טיפול אצל מעסיק ועדיין נותרה לו זכות חוקית להישאר בארץ.

 

שתף תוכן זה עם חבריך!