הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
הסדר הכבילה

הסדר הכבילה - נוהל הכבילה

עוד על הסדר הכבילה:

- תיקון 21 לחוק הכניסה לישראל

עד חודש מאי 2005 התקיים בארץ הסדר שנודע בשם הסדר הכבילה בין מעבידים לבין עובדים זרים שהועסקו על-ידם. הסדר הכבילה קבע כי יחסי העובד-מעביד נקשרו ישירות בין המעביד לבין העובד הזר, ולכן עובד זר שעבד בענף הבניין יכל לעבוד רק עבור המעביד ששמו נרשם בדרכונו של העובד הזר בעת כניסתו נכנס לארץ, ונאסר עליו לעבוד אצל מעסיק אחר (כולל מעסיק המחזיק בהיתר להעסקת עובדים זרים) אלא אם משרד הפנים התיר מעבר זה. כאשר עובד זר עזב את המעביד שלו, היתר השהייה שלו איבד את תוקפו, והוא איבד את מעמדו החוקי בישראל, כלומר הפך למעשה באופן אוטומטי לשוהה בלתי חוקי. הסדר זה כבל את העובד אל המעביד, ומכאן שמו של הסדר הכבילה.

מטרתו של נוהל הכבילה

שיטת העסקתם של העובדים הזרים כוונה להשיג פיקוח על מעבר הגבולות ועל פעילות העובדים הזרים בשוק העבודה. המטרה העיקרית הייתה למנוע את שהייתם הממושכת של עובדים זרים בארץ, ולשם כך לא הורשו העובדים להביא עמם בני-זוג או את משפחותיהם, ובתום תקופה מסוימת פגה אשרת השהייה שלהם והם חוייבו לחזור לארצותיהם.

בעיות שנוצרו על-ידי הנוהל

נוהל הכבילה יצר בעיות רבות, הנה כמה מהן:

  • ההסדר מנע תחרות בשוק בין המעסיקים ויצר מונופול בקרב מחזיקי ההיתרים
  • ההסדר מנע את העלאת שכרם של העובדים הזרים לרמה תחרותית
  • ההסדר הגביר את תלות העובד הזר במעסיק
  • ההסדר עודד ניצול של העובדים הזרים
  • ההסדר הגדיל את מעגל העובדים הזרים שלא היה להם היתר שהייה

נוהל מעבר עובד ממעסיק למעסיק

בשנת 2002 פרסם משרד הפנים "נוהל מעבר עובד ממעסיק למעסיק", שהעמיד בפני העובד הזר אפשרות לפנות אל משרד הפנים במידה והמעסיק המקורי שלו חדל להעסיק אותו, ובמידה ומשרד הפנים מצא לנכון לאפשר לעובד להישאר בארץ, הונפקה לעובד ויזת תייר למשך חודש, במהלכו היה על העובד למצוא מעביד חלופי בעל היתר העסקה פנוי, שיגש עמו אל משרד הפנים לשם קבלת אשרת עבודה מסוג ב-1. בפועל נוהל זה לא שיפר את המצב, והסדר הכבילה המשיך להתקיים בפועל.

ההסדר כיום

בחודש מאי 2005, לאחר שנים רבות בהן התקיים הסדר הכבילה, נקבעו הסדרים חדשים בנושא, ואומצה שיטה שבה עובדים זרים מועסקים דרך חברות כוח אדם (המכונות על ידי הרשויות "תאגידים"), שיטה האמורה לכאורה לאפשר לעובד הזר גמישות בהחלפת מעסיק.

שתף תוכן זה עם חבריך!