הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
היתר העסקה
»
היתר העסקת עובד זר

היתר העסקת עובד זר: חידוש והקפאה

היתר להעסקת עובד זר הוא, במילים אחרות, התהליך שצריך לעשות כל אזרח ישראלי אשר רוצה להעסיק עובד זר בצורה חוקית. ההיתר הזה הוא שמשמש את רשויות ההגירה למעקב אחר תנאי ודרך העסקתו של אותו עובד, כמו גם לפיקוח על כמות העובדים הזרים שנמצאים בישראל ועובדים בה בכל רגע נתון.

את ההיתר הזה ניתן לקבל בכמה דרכים, כאשר במקרים בהם מדובר על עובד זר מתחום הסיעוד, יכול המעסיק לבחור בין העסקתו דרך הביטוח הלאומי לבין העסקתו באופן ישיר (מדובר באפשרות ייחודית לתחום זה).

כך או כך, הדבר הראשון שיש לעשות הוא להגיש בקשה לרשויות ההגירה בישראל ולאחר מכן, לפנות לחברת כוח אדם אשר מוסמכת לטפל בנושא, כדי שזו תדאג לאתר עבור אותו מעסיק את העובד הזר המתאים לדרישותיו.

הקפאה וחידוש של היתר העסקה

ישנם מקרים רבים בהם יחליט המעסיק, מסיבות כאלו ואחרות, להקפיא את ההיתר, כלומר: לעצור את העסקתו של אותו עובד לתקופה מסוימת. למעשה, במקרה כזה אותו עובד לא יוכל לעבוד באותה תקופה, אך יש אפשרות לחדש זאת לאחר מכן.

בקשה להקפאת ההיתר, אשר נקראת גם התליית היתר ההעסקה, תוגש באמצעות הטופס הזה אל רשות האוכלוסין וההגירה. יש למלא את הטופס במלואו כמובן, בכדי שהפנייה תיענה בצורה המהירה והמלאה ביותר.

חשוב לזכור מספר דברים בהקשר זה:

1.כאשר אדם מבקש להקפיא את היתר ההעסקה של אותו עובד, הוא אינו רשאי להעסיק עובד זר אחר וגם לא את העובד הזר עצמו, כמובן. הוא רשאי בזמן זה להעסיק עובד ישראלי בלבד

2.בזמן ההקפאה, זכאי המעסיק (החולה הסיעודי) לתוספת מסוימת של שעות טיפול שבועיות מטעם המוסד לביטוח לאומי, כמעין 'פיצוי' על המחסור שנוצר בשעות עבודתו של העובד הזר

3.כל זמן שההקפאה תלויה ועומדת, גם ההיתר עדיין בתוקף. בכל רגע נתון ניתן לשלוח בקשה לביטול ההקפאה/התלייה

4.כפועל יוצא מזה, בזמן ההקפאה תוקף ההיתר עשוי לפוג, משום שהוא נותר כפי שהיה בעת הוצאתו בתחילה. אדם אשר רוצה לחדש היתר שפג תוקפו בזמן ההקפאה, יצטרך לעבור שוב את תהליך בקשת ההיתר, כמו בפעם הראשונה.

לאחר שהוחלט על הקפאת היתר העסקת עובד זר, יכול כאמור המעסיק להחליט לחדש אותו. חידוש היתר העסקת עובד זר ייעשה באמצעות הטופס הזה, שיישלח גם הוא אל רשות האוכלוסין וההגירה. גם כאן חשוב לדעת מספר דברים:

1.חידוש ההיתר יגרור את הפסקת התוספת לגמלת הסיעוד, שניתנה למעסיק בשל העובדה שאינו זוכה לטיפול של מטפל צמוד

2.כאמור, חידוש ההיתר אפשרי רק אם הוא עודנו בתוקף. בכל מקרה אחר, יש לבקש קודם כל הוצאת היתר חדש מהרשות

3.חידוש ההיתר לא יתאפשר במידה והמעסיק לא נמצא בביתו אלא במוסד סיעודי - למעט אשפוז יום או דיור מוגן

תוקף הבקשה הזו הוא מהיום בו היא הוגשה. חשוב לזכור שלרוב, בקשות מסוג זה (הן הקפאת היתר עובד זר והן חידושו) נענות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה תוך מספר ימים, כאשר בחלק גדול מהמקרים, יידרש שבוע לכל היותר עד למילוי הבקשה במלואה.

שתף תוכן זה עם חבריך!