הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
דיני עבודה

דיני עבודה

עוד על דיני עבודה:

- חוק עובדים זרים

דיני עבודה הם חוקים המקנים הגנה על כלל העובדים בישראל, לרבות עובדים זרים. הפרה של זכויות אלו המעוגנות בחוק, הינה בניגוד לחוק ונחשבת לעבירה. במאמר הבא, נפרט אודות על חוקי דיני עבודה ועל זכויות העובדים הזרים.

על פי חוק עובדים זרים (1991), עובד זר הוא עובד אשר איננו מחזיק באזרחות ישראלית והוא איננו תושב מדינת ישראל ומטרת שהותו בארץ היא לצורכי פרנסה ועבודה בלבד.

תנאי העסקת עובדים זרים

דיני עבודה בישראל מתייחסים גם לתנאי ההעסקה של עובדים זרים, המחייבים כל ישראלי המעסיק עובדים זרים בתחומים כגון: חקלאות, סיעוד, ניקיון ובנייה למלא אחר הדרישות הבאות:

  • היתר עבודה - על המעסיק להחזיק בהיתר העסקת עובד זר מצד הממונה על יחידת הסמך של משרד התמ"ת.
  • אשרת עבודה - על המעסיק לספק אשרת עבודה לעובד הזר באמצעות פנייה למשרד הפנים.
  • אישור רפואי - על המעסיק להציג אישור של מוסד רפואי במדינתו של העובד הזר (אשר מוכר על ידי משרד הבריאות), המאשר כי העובד עבר את כל הבדיקות הרפואיות הנחוצות ונמצא כי הוא איננו נשא או חולה של מחלות כגון: איידס, צהבת ועוד.

על זכויות עובדים זרים

חוקי דיני עבודה וכן חוק עובדים זרים (1991) מפרטים את סל זכויות העובדים הזרים בישראל:

  • עובדים זרים זכאים לדמי חופשה, מחלה וחג (תשעה ימי חג בשנה).
  • על המעסיק להנפיק לעובד הזר חוזה עבודה רשמי בכתב, המתורגם לשפתו של העובד ומפרט אודות כל תנאי העסקתו לרבות: תיאור התפקיד, זהות המעסיק והעובד, ציון מועד התחלת העבודה ותקופת העבודה הנדרשת, פירוט אודות תנאי השכר ורכיבי השכר, היקף שעות העבודה וציון ימי מנוחה, פירוט ניכויי השכר, פירוט חובות המעביד, פירוט אודות היעדרויות בגין ימי חג, חופשה ומחלה, ביטוח רפואי ומגורים.
  • ביטוח רפואי – על פי חוקי דיני עבודה כל עובד זר בישראל זכאי לתשלום דמי ביטוח רפואי מטעם המעסיק.
  • מגורים הולמים – על המעסיק לספק לעובד הזר, תנאי מגורים הולמים למשך כל תקופת שהותו ועד שבעה ימים מתום תקופת העסקתו.
  • פיצויי פיטורין – בתום תקופת ההעסקה או במידה ופוטר העובד הזר, זכאי העובד על פי חוקי דיני עבודה לפיצויי פיטורין ולהודעה מוקדמת על כך.

הגנה על זכויות עובדים

על אף העובדה כי החוק הישראלי מבדיל בבירור בין מעמדו של עובד זר ובין מעמדו של אזרח ישראלי, אולם בכל הקשור לתחום דיני עבודה ישנם חוקי עבודה, כגון: פיטורים, הלנת שכר, הודעה מוקדמת, חוזה עבודה וכיוצא בזה, זכויותיו של העובד הזר אינן נחותות מזכויותיו של העובד הישראלי.

יחד עם זאת, אנו יודעים כי מעסיקים רבים מפרים את זכויות עובדים זרים בסיסיות, כגון: העברת תשלום משכורת, שכר מינימום, חופשות ועוד. כיוון שכך, המחוקק הישראלי דאג לשורה של הגנות משפטיות בתחום דיני העבודה, אשר תפקידם למגר את תופעת הפרת זכויות העובד הזר, לרבות: חוקי מגן וחוק עובדים זרים.

לסיכום, במידה ומעסיקכם הפר את זכויותיכם הבסיסיות, אנו ממליצים לכם לפנות אל עורך דין דיני עבודה המתמחה בזכויות עובדים זרים.

שתף תוכן זה עם חבריך!